fbpx

Sozavo start ‘Positive Parenting Program’

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het startsein gegeven van het project “Developing a Positive Parenting Program”. Te Nickerie hebben in dit kader vijfentwintig medewerkers van Sozavo en het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) deelgenomen aan een training.

Met de training gesprekstechnieken, oplossingsgericht coachen en conflicthantering, zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun vaardigheden aan te scherpen. Hierdoor zullen zij beter instaat zijn om probleemgezinnen te begeleiden dan wel verder te verwijzen. Aan gezinnen worden hiermee de tools gegeven om zorg te dragen voor een betere opvoeding van het kind.

Volgens Anita Forst, onder directeur Algemeen Maatschappelijke Zorg van Sozavo, is er een stijging geconstateerd in het aantal meldingen voor kinderopvang. “Wij hebben gemerkt dat steeds meer ouders hun kinderen opgeven voor opvang bij instellingen”, zegt Forst.

BEKIJK OOK
Nationaal Leger gaat kanonnen uittesten voor minuutschoten op Onafhankelijkheidsdag

“De motieven die daarbij genoemd worden, variëren van gedragsproblemen van het kind tot aan de financiële positie waarin ouders verkeren. Ouders zitten muurvast en hebben vaak meer ondersteuning nodig dan slechts het financiële. Op grond hiervan heeft het ministerie gemeend, in samenwerking met het UNICEF, het Positive Parenting Program (PPP) te ontwikkelen”, geeft de onderdirecteur aan.

Aan de training participeerden ook medewerkers van de meldpunten van JusPol. Forst meent dat beide ministeries in de hulpverlening vaak met dezelfde cliënten te maken hebben. Op grond daarvan is het personeel van de meldpunten betrokken geworden bij dit onderdeel van capaciteitsversterking.

Na Nickerie worden de districten Saramacca en Coronie aangedaan, gevolgd door Paramaribo, Commewijne en Marowijne. De trainingen duren voort tot oktober.(GFC)