Sozavo schenkt rolstoelen aan Vereniging Rolstoelgebruikers Nickerie

De waarnemend Onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk (ODKMW) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), James Wills, heeft 10 rolstoelen aan de Vereniging Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN) geschonken.

Het onderdirectoraat is verantwoordelijk voor het beleid van mensen met een beperking en het aanspreekpunt voor deze doelgroep.

Met deze stap richting de vereniging wenst het ministerie haar relatie met de doelgroep verder te bevorderen.

In een eerder gesprek met Wilfred Agard, voorzitter van de VNR, is van gedachten gewisseld over de betrokkenheid van de VNR en de optimale betrokkenheid van de doelgroep.

Het ministerie is VNR zeer erkentelijk voor haar insteek en zal de visie van de mens met een beperking ook meenemen bij activiteitenontwikkeling rond de doelgroep. Daarnaast zal zij alles in het werk stellen om de vereniging op structurele wijze te ondersteunen.

Overige berichten