fbpx

Sozavo krijgt Covid-19-beschermingsmiddelen

GFC NIEUWS- De Stichting Charity Association Suriname – China heeft aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) 10.000 neus-en mondbedekkingen en drie dozen hand sanitizers, inhoudende 174 flessen, gedoneerd.
Minister Uraiqit Ramsaran sprak zijn hartgrondige dank uit voor de geste. Hij is zeer blij dat bevriende landen zoals China een helpende hand bieden bij het bestrijden van de Covid-19-pandemie, die ook Suriname heeft getroffen.
Ramsaran geeft aan dat wij als broeders en zusters steeds klaar moeten staan voor elkaar en dat deze geste een voorbeeld van deze positieve houding is. Hij bedankte ook alle anderen die op welke wijze dan ook hebben meegeholpen.
Er zijn momenteel iets meer dan 3000 personen positief getest op Covid-19. In totaal zijn ongeveer 2000 personen genezen verklaard. Meer dan 50 personen zijn gestorven aan het virus. Deze aantallen leggen een steeds groeiende druk op de samenleving.
De beschikbare verzorgings- en beschermingsmiddelen worden schaars. De donatie van de stichting is daarom een welkome geste.

BEKIJK OOK
Santokhi buigt zich met financiële sector over ontwikkelingen op valutamarkt