Sozavo komt met betaalbare woningenproject

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft thans een aantal programma’s in voorbereiding om de woningnood terug te helpen dringen.

Over enkele maanden zal er bijvoorbeeld van start worden gegaan met het Affordable Housing Project (AHP), voorheen Lips 3. Dit project behelst nieuwbouw en subsidie voor renovatie en uitbreiding van huizen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor één van de woonoplossingen zullen te zijner tijd gedeeld worden met de gemeenschap.

Naast de programma’s van Sozavo is de overheid bezig voorbereidingen te treffen om in rap tempo duizenden kavels bouwrijp te maken. Het betreft onder meer de door Suralco teruggeven concessies in Para.

Met de behandeling en de aanname van de wet Woningbouwfonds en de wet Garantiefonds komende maand in DNA, wordt het financieringsvraagstuk met betrekking tot woningbouw structureel opgelost.

Overige berichten