fbpx

Sozavo klaar voor ondersteunende uitbetalingen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is gereed om over te gaan tot de ondersteunende uitbetalingen in het kader van het COVID-19 sociaal-economisch pakket van de regering.
Minister André Misiekaba zegt dat het ministerie over de verschillende bestanden beschikt, het papierwerk zo goed als af heeft en zaken naar het ministerie van Financiën zal opsturen. “We verwachten komende week in operatie te gaan.
“Sociale Zaken is ready om te starten komende week. We zijn constant in contact met de minister van Financiën,” aldus minister Misiekaba. “Wanneer we praten over komende week, dan kan het zijn dat we maandag al starten met de groepen die duidelijk zijn,” voegt hij eraan toe.
De bewindsman lichtte op woensdag 13 mei 2020 tijdens een persconferentie de sociale ondersteuningsmaatregelen van de regering toe. Volgens hem vergt het binnenland wat logistieke organisatie. Het ministerie is hiermee reeds bezig. Hij zegt dat voor wat Algemene Kinderbijslag (AKB), Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), mensen met een beperking en zwakke huishoudens er bepaalde groepen zijn die via de bank ontvangen. Die gelden zullen via de bank uitbetaald worden.
Directeur Angela Salmo benadrukt dat de registratie voor mensen met een beperking en de sociaal zwakke huishoudens kan geschieden op de diverse wijkkantoren. De aanvraag om in aanmerking voor de Algemene Kinderbijslag (AKB) steun uit het COVID-19 ondersteuningspakket moet gedaan worden bij de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV).
Minister Misiekaba benadrukt dat het een COVID steun betreft en dat de verhoging dus niet permanent is. In eerste instantie is een periode van zes maanden aangegeven voor deze operatie met een evaluatie aan het eind van elke maand. Hij herinnerde eraan dat de ondersteuningsmaatregelen vloeien uit het COVID-19 Noodfonds dat bij wet door het parlement is goedgekeurd.
“DNA heeft ondersteuning gegeven in de vorm van wetgeving waardoor de regering ruimte kon creëren,” aldus de bewindsman, die zegt dat vanaf het moment dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de contouren van het sociaal-economisch ondersteuningsplan had aangegeven, Sozavo niet heeft stilgezeten. Dit ministerie heeft meteen dat deel van het werk dat bij haar ligt ter hand genomen. Dit omdat een belangrijk deel van de voorzieningen die voor de samenleving getroffen zullen worden, via Sozavo gaan.

BEKIJK OOK
MZ en PAHO slaan handen in elkaar voor malariapreventie Triogebieden