Sozavo evalueert doorverwijssysteem IKBeN

GFC NIEUWSREDACTIE- Afgelopen weekend werd er een evaluatiemeeting gehouden van het pilotproject ‘Case Management- en doorverwijssysteem Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBeN)’ op het poolterras van Courtyard Marriott.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo ), de technische commissie ‘TC- IKBeN’ en Unicef zijn belast met dit project. Het ministerie van Sozavo is de trekker van dit project.

IKBeN heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillende diensten binnen overheid en het maatschappelijk middenveld, te bevorderen, waardoor de bescherming en hulpverlening van kinderen in nood- of crisissituaties, wordt verbeterd.

SoZaVo minister Uraiqit Ramsaran merkte op dat elk land in de wereld een doorverwijssysteem moet hebben. Het is volgens hem zelfs een noodzaak.

Hij gaf aan dat Suriname over één beschikt maar moest worden aangepast aan de huidige situatie. Dit is gedaan door de technische commissie-IKBeN tezamen met de consultant.

“Wij als ministers en directie moeten ervoor zorg dragen dat dit systeem werkt in de praktijk. hiervoor moeten alle neuzen in 1 richting wijzen.”

“De geconstateerde knelpunten moeten gezamenlijk in goed overleg met elkaar, opgelost worden. Een goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk in deze”, aldus Ramsaran.

Het ministerie heeft zich vanaf 1993 consequent gericht op de doelgroep van 0-17 jaar. Daarnaast is het ministerie ook verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering van het VN- verdrag inzake Rechten van het Kind.

De directeur van het directoraat Sociale Zaken, Melitia Sentelia zei dat het ministerie volgens haar taakstelling onder andere belast is met de zorg voor het algemeen welzijn in het bijzonder de sociaal-maatschappelijke zorg van onder andere de jeugd.

“Uit eigen onderzoek is gebleken dat een hoog percentage van onze kinderen één of meerdere vormen van geweld heeft meegemaakt”, aldus de Sozavo-directeur.

Uit statistieken van 2018 blijkt dat 86% van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92%.

De TC- IKBeN werd officieel op 20 november 2017 ingesteld en in februari 2018 werden de leden van de technische commissie benoemd.

Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sozavo, Justitie en Politie, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, UNICEF en ngo’s. De bewindsman bedankte de technische commissie en Unicef voor hun inzet en bijdrage.

BEKIJK OOK: Minister Ramsaran bezoekt peuter die werd mishandeld

Overige berichten