fbpx

Sozavo en UNDP buigen zich over positieverbetering mensen met beperking

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) een driedaagse workshop geïnitieerd. De samenkomsten staan in het kader van de conventie inzake Rechten voor Mensen met een Beperking (CRPD) en hebben als doel bij te dragen aan het beleid rond personen met een beperking. De workshop is onderdeel van de bewustwordingscampagne rond de Conventie inzake de Rechten van Mensen met een Beperking welke Suriname in 2017 ratificeerde.

Minister Cristien Polak zegt dat het ministerie belast is met het beleid aangaande mensen met een beperking en in grote mate verantwoordelijk is voor de implementatie van deze Conventie. “Suriname heeft deze conventie ook geratificeerd en heeft zich al zodanig gecommitteerd aan de naleving van de in de conventie gestelde doelen”, voert de minister aan.

Deze doelen leggen naar zeggen van de bewindsvrouw sterk de nadruk op het bevorderen van de naleving van de mensenrechten, gelijkheid en verminderde ongelijkheid. Tijdens de workshop, bestemd voor de overheid en het maatschappelijk middenveld, wordt de positie van Suriname in relatie tot de CRPD- doelstellingen geëvalueerd.

Daarnaast is de focus erop gericht om kennis te vergaren op het gebied van onderwijs, gezondheid, infrastructuur en toegankelijkheid. Ook worden er tijdens de workshopdagen bewustwordingstools aangereikt die moeten bijdragen aan de mindshift rond de perceptie van de samenleving naar personen met een beperking toe. Uit de exercitie zal een duidelijk plan van aanpak moeten voortvloeien met richtlijnen voor beleidsaanpassing.

BEKIJK OOK
Regional & Suriname Renewable Energy Summit succesvol afgesloten

Mindshift

Michelle Braithwaite, Human Rights Officer van de Verenigde Naties (VN), stelt dat er wereldwijd geen vaste definitie voor beperking is. “Een beperking wordt aangeduid als te zijn een complexe interactie tussen de kenmerken van iemands lichaam in relatie tot de kenmerken van de samenleving waarin de persoon leeft”.

Volgens de VN- vertegenwoordiger bestaat de perceptie dat personen met een beperking het moeten hebben van liefdadigheidswerk vanuit de samenleving. “Hierdoor worden mensen met een beperking in een kwetsbare positie geplaatst”, vertelt Michelle Braithwaite.

“Wij staan er naar zeggen van Braithwaite niet bij stil dat mensen met een beperking volledig voor zichzelf kunnen opkomen en besluiten kunnen nemen. “Een beperking kan worden gemodificeerd en geminimaliseerd, waardoor de persoon instaat wordt gesteld om beter te participeren in de maatschappij”, vervolgt Braithwaite.

Volgens de VN- vertegenwoordiger moet er een mindshift worden gemaakt als het gaat om de perceptie rond personen met een beperking.(GFC)