SOZAVO blijft gratis Basis Zorgverzekering landelijk garanderen

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting brengt ter algemene kennis dat het de gratis Basiszorgverzekering landelijk blijft garanderen. Hiermee wilt zij ongeverifieerde berichten in de media als zou er een tweedeling zijn in de voorziening als niet correct betitelen.

Voorop dient gesteld te worden dat de voorzieningen die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie vallen niet woonplaats-gebonden zijn en toekomen aan een ieder binnen de grenzen van de republiek Suriname. De regering Bouterse/Adhin zou nimmer toestaan dat er een tweedeling in onze samenleving zou gaan ontstaan. Wij zijn een ondeelbare natie in ontwikkeling.

Met betrekking tot de Basiszorgverzekering is het ministerie krachtens de wet Basiszorgverzekering, verplicht om de verzekering te betalen voor minder draagkrachtige burgers in de leeftijdscategorie 17- 59 jaar, die voldoen aan de gestelde criteria. Deze burgers krijgen een verzekeringspas die hun de toegang en garantie biedt tot de zorg- en hulpverleners in Suriname.

Het ministerie is zich bewust van de uitdagingen in de zorgsector en is eveneens op de hoogte van de situatie waarmee burgers in het binnenland te kampen hebben. Om de problemen het hoofd te bieden wordt op het ministerie alle menskracht ingezet om een structurele oplossing te vinden voor dit vraagstuk.

Omdat het binnenland extra aandacht verdient, zijn partners, zoals de Medische Zending van groot belang om de zorg te kunnen bieden en garanderen.

De huidige infrastructuur van het Ministerie kampt met wat administratieve achterstanden om de wet Basiszorgverzekering in zijn volle omvang efficiënt en effectief te implementeren.

Een van de uitdagingen is dat wij nog niet volledig in staat zijn om de dienstverlening op adequate wijze te deconcentreren naar de verre districten, laat het ministerie weten in een persbericht.

Om personen uit de samenleving die in acute nood komen te verkeren bij te staan, heeft de leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, tijdelijk een voorziening getroffen om mensen die in aanmerking wensen te komen voor de premiesubsidie voor de Basis Zorgverzekering, op het hoofdkantoor aan de Waterkant op te vangen voor de registratie en screening.

Het ministerie zal zich blijven inzetten om de zorg naar de samenleving te garanderen, en zal de samenleving frequenter informeren over de vorderingen.(GFC)

Overige berichten