fbpx

Sozavo wil niet meer afhankelijk zijn van cash geld

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil de overstap maken van kas- naar girale betaling.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo wil dat alle kasbetalingen die onder zijn ministerie ressorteren onder andere subsidies en de verschillende uitkeringen, binnenkort giraal verstrekt kunnen worden aan de doelgroepen.

Deze overstap is voor het ministerie een noodzaak, gezien het logistieke gedeelte zwaar weegt op de begroting van het ministerie.

Het ministerie is tot het besluit gekomen om samen met de Surinaamse Bankiersvereniging in zee te gaan, om deze overstap, zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken.

Gisteren heeft minister Ramsaran samen met zijn staf aan tafel gezeten met de vereniging.Tijdens deze meeting heeft de Bankiersvereniging middels een presentatie duidelijkheid verschaft over de betaalmethode.

De bewindsman gaf aan dat het ministerie alle lokale banken bij dit proces zal betrekken.

Hij beoogt met deze transitie, dat Sozavo niet meer afhankelijk is van cash geld, maar dat de financiële uitkeringen en of subsidies giraal afgewikkeld kunnen worden. Hij tracht door middel van dit proces de doelgroep ook bewust te maken tot sparen.

Het overstappen van kas- naar girale betaling moet ook gezien worden in het kader van de armoedebestrijding. “Dit zullen wij meenemen in ons sociaal programma, wat betreft de armoedebestrijding”.

BEKIJK OOK
Opvoering landelijke prijscontroles door ECD

In het verlengde hiervan, wilt minister Ramsaran bewerkstelligen, dat samen met het ministerie en de Bankiersvereniging, de sociaal zwakkeren ook in staat zijn, hun eigen huisvesting te kunnen realiseren.

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging gaf aan zeer verheugd te zijn met dit onderhoud. Voorts gaf hij aan, dat deze transitie zal resulteren in een win- win situatie voor alle partijen en betrokkenen.

“We hebben als banken geroepen, dat we meer zaken giraal willen doen. Dat we meer elektronische betalingen willen stimuleren in plaats van cash verkeer”.

De vereniging heeft de minister aanbevolen om als aanzet de sociale uitkeringen op de banken te storten, zodat betrokkenen hun betalingen elektronisch kunnen doen.

De bankiersvereniging vindt het uitermate belangrijk dat, zoveel mogelijk mensen in het banksysteem komen.

Deze uniformiteit van dit structureel proces resulteert en garandeert, dat ook deze betrokken, nieuwe rekeninghouders, uiteindelijk kunnen sparen voor een eventuele micro -onderneming, huisvesting of auto”, aldus Frangie.