Sozavo benadrukt: alle overheidscrèches, peuterscholen en kinderdagopvanginstellingen moeten dicht

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Sozavo) benadrukt dat in de periode 16 maart tot en met 14 april alle overheidscrèches, peuterscholen en kinderdagopvanginstellingen gesloten moeten zijn.
Dat geldt ook voor de 10 Overheidscrèches en 2 peuterscholen die vallen onder het ministerie.
De Wet Opvanginstellingen behelst de volgende doelgroepen:
– Early Childhood (0 – 8 jaar), kinderen in de diverse dagopvanginstellingen
– Residentiële kinderopvanginstellingen
– Opvanginstellingen voor mensen met een beperking
– Opvanginstellingen voor senioren
Als het gaat om kinderen in dagopvanginstellingen is het besluit dat deze ook sluiten tot en met 14 april.
“Voor wat betreft de residentiële opvanginstellingen laten wij per heden, tot nader order, geen bezoekers toe, tenzij er een dringende/nijpende situatie zich voordoet en de leiding van de instelling anders moet beslissen. Telefonisch contact is wel toegestaan. Indien het gesprek via de centrale van de instelling loopt, zal het kort moeten zijn,” aldus het ministerie.

Overige berichten