Solidariteitsheffing bedoeld voor personen met maandelijkse inkomen boven SRD 12.500

GFC NIEUWSREDACTIE- Met de ‘brede schouders’ wordt bedoeld de groep die op jaarbasis meer dan SRD 150.000 verdient.

De Directeur der Belastingen, Ismail Kalaykhan, ziet de solidariteitsheffing als een manier om elkaar te helpen waar het economisch minder goed gaat in het land.

Aan de brede schouders wordt gevraagd een extra bijdrage te leveren in het helpen gezond maken van de economie.

Kalaykhan geeft aan dat het niet alleen bedoeld is voor loontrekkers maar elkéén die inkomstenbelasting betaald.

Wie de norm van SRD 150.000 per jaar voorbij gaat, zal een 10% extra moeten afdragen aan de Staat.

De Solidariteitsheffing is ingesteld voor de periode 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Met de Solidariteitsheffing hoopt de overheid in de komende periode rond de SRD 300 miljoen binnen te halen. Dit is nog lang niet genoeg om het tekort aan inkomsten te dekken.

Met deze uitleg hoopt de belastingdirecteur duidelijkheid te hebben gegeven dat niet elke looontrekker de solidariteitsheffing zal betalen aangezien het specifiek om de groep gaat die op jaarbasis boven SRD 150.000 verdient oftewel meer dan SRD 12.500 per maand.

Wie daar beneden zit gaat geen cent betalen, verzekert de directeur. U gaat alleen extra betalen over het gedeelte dat voorbij de SRD 12.500 valt.

De belastingdienst bekijkt ook de kwestie van de belastingschijven zodat de mensen die in het systeem zitten meer ademruimte krijgen. Hierover zal binnenkort meer informatie verstrekt worden.

Overige berichten