Sociale zaken introduceert Moni Karta

Waar het voorheen zo was dat het uitbetalen van uitkeringen contant gebeurde via de verschillende betaalposten, is er vanaf maandag sprake van een gewijzigd systeem.

De “Moni Karta” is het nieuw alternatief dat door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bedacht, om het betalingssysteem te automatiseren. Gefaseerd zullen eerst de personen van Paramaribo die AOV of bijstand genieten de kaart kunnen testen, totdat de kinderziekten zijn weggewerkt.

De Moni Karta is niets anders dan een pinpas waarop elke maand de verschillende uitkeringen gestort zullen worden voor personen die rechtmatig zijn.

Voor personen waar de uitkering reeds via de bank werd gestort, zal dit systeem gehanteerd blijven. ‘Men hoeft niet meer rond te lopen met geld op zak.

Overal kan er via het bekend POS systeem, bij de pinautomaat, of de kassa in de winkel een transactie doen’ zegt minister Cristien Polak over de Moni Karta.

Het ministerie is samen met partners zoals de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), het Algemeen Oudedagsvoorziening fonds (AOV) en de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV), in gesprek geweest over hoe de uitbetaling zo efficiёnt mogelijk te maken voor de behoeftigen.

Deze maand wordt er nog via de verschillende betaalposten de uitkering aan personen uitbetaald, waar personeel van de SPSB gelijk de introductie doet van de Moni Karta.

“Iedereen kan vanaf dat moment zelf bepalen als ze naar de supermarkt gaan om hun boodschappen met hun Moni Karta te doen of dat ze zeggen weet je wat ik ga naar de pinautomaat om SRD 100 of SRD 50 te pinnen. Ook het budgetteren kan met de Moni Karta iets beter. Deze regering denkt altijd mee met haar burgers en ze is er ook altijd voor haar burgers”, vult minister Polak aan.

De Moni Karta moet zorgen voor efficiëntie voor zowel de doelgroep die niet langer in de hete zon of in een lange rij hoeft te staan, alsook de regering voor wie dit kostenbesparend uitkomt.(GFC)

Overige berichten