fbpx

Sociale steun voor aanpak crisis via bestaande structuren

GFC NIEUWS- De sociale steun van de regering in het kader van de COVID-19-crisis zal gaan via bestaande structuren.
Volgens minister André Misiekaba van Sociale Zaken & Volkshuisvesting heeft de regering bewust gekozen om te werken met bestaande structuren omdat de data al bekend zijn.
De bewindsman zegt dat er vier grote categorieën in beeld zijn gebracht, te weten: Algemene Kinderbijslag (AKB), Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Indien deze vier groepen geholpen worden is volgens de minister ook al een groot deel van de samenleving geholpen.
Daarnaast zijn er ook zij die vanwege COVID-19 werkloos zijn geworden, bus- en boothouders en mensen die werken in instellingen en oppashuizen. De informele is, aldus de bewindsman, een heel grote uitdaging “maar we zullen starten met wat we al hebben”.
Voor de groep die werkloos is geworden vanwege COVID-19 is het ministerie van Arbeid momenteel bezig een registratiekantoor in te richten. Zij zullen dus moeten aantonen dat zij wel werkten, maar vanwege de crisis werkloos zijn geworden. De COVID-19 steun aan deze groep is vastgesteld op SRD. 1500 per maand.
Boot- en bushouders zijn volgens minister Misiekaba geregistreerd bij de afdeling Transport van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), waardoor het bestand ook al bekend is. Daarnaast werken veel buschauffeurs voor de bushouders van wie zij een verklaring kunnen krijgen. Het bestand aan “crechetantes” is tussen de 400 en 500. Er is reeds een ruimte geïdentificeerd bij de Stichting Volkshuisvesting (SVH) voor registratie van deze groep. Het zou kunnen dat binnenkort wordt overgegaan tot de uitbetaling.
Volgens de bewindsman is het bestand crèche-eigenaren ook bekend, omdat het gaat om oppashuizen die zich op basis van de wet uit 2014 hebben aangemeld bij het ministerie. Een heleboel oppashuizen hebben ook nagelaten dit te doen en sommigen haasten zich nu wel deze zaken in orde te maken.
Minister Misiekaba benadrukt echter dat gewerkt zal worden met zij die reeds geregistreerd zijn.

BEKIJK OOK
32-jarige autobestuurder kwam op weghelft truck bij fatale botsing