fbpx

“Sociaal beleid regering ook gericht op mens met beperking”

“Het sociaal beleid van de regering is zonder meer ook gericht op deze speciale doelgroep. Vanuit het ministerie vindt de implementatie van het sociaal beleid naar de doelgroep plaats”, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo) ter gelegenheid van de herdenking van de Dag voor Mensen met een Beperking vandaag.

In 2017 heeft de invoering van de digitale uitbetaling (Moni Karta) van de financiële bijstand voor mensen met een beperking in de kustvlakte plaatsgevonden; dit maakt het een stukje makkelijker voor de mensen om hun inkopen te doen en andere zaken te regelen.

Het streven is om in 2018 het district Brokopondo mee te nemen in het project en voor wat betreft het district Sipaliwini moet er nagedacht over een geschikte oplossing.

In 2018 zal er een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van een landelijk onderzoek naar mensen levend met een beperking. Het belang van dit onderzoek is om de doelgroep in kaart te brengen en een digitaal systeembeheer te hebben.

Daarnaast is het ministerie ervan bewust dat het aantal mensen die nu in haar bestand zijn een vertekend beeld is van de feitelijke realiteit. Voorafgaand aan dit onderzoek ligt er reeds een draft-document gereed, waarin onder andere de definiëring en categorisering van het begrip beperking aan de orde komen. Om dit alles te kunnen realiseren zal het ministerie integraal blijven samenwerken met alle overige actoren.

OOK INTERESSANT
Stichting Platform Frambo Nederland en NPS doneren aan het SVZ

“Als Overheid zijn wij op weg met het werk naar deze doelgroep toe, maar we zijn nog lang niet op het punt waar we feitelijk moeten zijn. Er zijn echter nog tal van voorwaarden die wij als samenleving moeten scheppen naar de doelgroep toe, vandaar dat er een platform in het leven zal worden geroepen het komend jaar”, haalt het ministerie aan.

“Wij roepen als ministerie allen in de samenleving op om ondersteuning te geven aan dit initiatief en zodoende de mensen levend met een beperking een waardigere plaats in onze samenleving toe te kennen”, besluit ze.(GFC)