fbpx
“Sociaal beleid regering ook gericht op mens met beperking”

“Het sociaal beleid van de regering is zonder meer ook gericht op deze speciale doelgroep. Vanuit het ministerie vindt de implementatie van het sociaal beleid naar de doelgroep plaats”, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo) ter gelegenheid van de herdenking van de Dag voor Mensen met een Beperking vandaag.

In 2017 heeft de invoering van de digitale uitbetaling (Moni Karta) van de financiële bijstand voor mensen met een beperking in de kustvlakte plaatsgevonden; dit maakt het een stukje makkelijker voor de mensen om hun inkopen te doen en andere zaken te regelen.

Het streven is om in 2018 het district Brokopondo mee te nemen in het project en voor wat betreft het district Sipaliwini moet er nagedacht over een geschikte oplossing.

In 2018 zal er een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van een landelijk onderzoek naar mensen levend met een beperking. Het belang van dit onderzoek is om de doelgroep in kaart te brengen en een digitaal systeembeheer te hebben.

Daarnaast is het ministerie ervan bewust dat het aantal mensen die nu in haar bestand zijn een vertekend beeld is van de feitelijke realiteit. Voorafgaand aan dit onderzoek ligt er reeds een draft-document gereed, waarin onder andere de definiëring en categorisering van het begrip beperking aan de orde komen. Om dit alles te kunnen realiseren zal het ministerie integraal blijven samenwerken met alle overige actoren.

“Als Overheid zijn wij op weg met het werk naar deze doelgroep toe, maar we zijn nog lang niet op het punt waar we feitelijk moeten zijn. Er zijn echter nog tal van voorwaarden die wij als samenleving moeten scheppen naar de doelgroep toe, vandaar dat er een platform in het leven zal worden geroepen het komend jaar”, haalt het ministerie aan.

“Wij roepen als ministerie allen in de samenleving op om ondersteuning te geven aan dit initiatief en zodoende de mensen levend met een beperking een waardigere plaats in onze samenleving toe te kennen”, besluit ze.(GFC)

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….