“SNTA geen opleidingsinstituut, maar tripartiet orgaan”

GFC NIEUWS- “De Suriname National Training Authority (SNTA) is geen opleidingsinstituut.

Het is een instrument van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid, dus een tripartite orgaan, dat moet zorgen dat er mensen getraind en opgeleid worden van wereldklasse,” zegt Roy Adama, voorzitter van de werkgroep SNTA.

Adama benadrukt dat het daarbij gaat om onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Met de SNTA wil het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) een stap verder maken in het verwezenlijken van haar streven om de kwaliteit van het technisch en beroepsonderwijs in Suriname te verbeteren.

De SNTA zal zich voornamelijk bezighouden met het opzetten van een kwalificatiestructuur die voldoet aan de internationale standaarden.

Het uiteindelijke doel is om de Surinaamse economie te versterken door de versterking van de menselijke hulpbron, door middel van training en ontwikkeling.

Adama legt uit dat Suriname lid is van de Caricom en als zodanig lid van de Single Market & Economy, een werkarm die zorgt voor de productie en concurrentiepositie van de Caricom.

Adama: “Een van de dingen die gedaan moet worden om de productie en concurrentiepositie van de Caricom te bevorderen, is dat Suriname beschikt over een werknemersbestand van wereldklasse.”

De SNTA moet de werknemers opleiden zodat ze van wereldklasse zijn en draagt het orgaan dus zorg voor de kwaliteit.

Voor wat betreft de behoefte van de arbeidsmarkt wordt niet alleen nagegaan wat het bedrijfsleven en de overheid als werkgever nodig hebben, maar ook over welke competenties de werknemer moet beschikken en aan welke standaarden de opleiding moet voldoen.

Adama zegt dat dit allemaal vertaald wordt naar curricula. Er zal voor worden gewaakt dat op de opleidingsinstituten deze curricula wordt nageleefd en op de studenten overgebracht via leerstof dat op deze groep is afgestemd.