fbpx

Snoeiharde kritiek op minister Ramadhin vaak onterecht

INGEZONDEN- De laatste weken is er vanuit het kamp van vooral de oppositie snoeiharde kritiek geleverd op het prestatiebeleid van de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

Een voormalig DNA- lid uit het district Nickerie ging recent zelfs een flink aantal stappen te ver door de bewindsman diep te beledigen. Dat de ferme en krenkende uitspraken van deze heer erg ongepast zijn, hoeft geen verder betoog.

Het is de hoop dat Ramadhin zich in ieder geval niet op dat bedenkelijk niveau begeeft en juist laat zien hoe het in de beschaafde wereld wel hoort.

Wat veel critici veelal uit het oog verliezen is dat Ramadhin en zijn team ook veel goed werk verrichten. En dat met de zeer beperkte financiële middelen die hij tot zijn beschikking heeft.

Er kunnen echt geen wonderen verricht worden met een chronisch gebrek aan liquide middelen

BEKIJK OOK
Vrouwen krijgen vaak complimenten over hun uiterlijk terwijl ze die niet verdienen

Het is ook bij grote delen van de samenleving evenals degenen die dikwijls ongefundeerde kritiek spuien waarschijnlijk onbekend dat de gezondheidszorg enorm veel geld kost. De zorg wordt overigens ook steeds duurder.

Het lijkt er daarenboven ook veel op dat wij geconfronteerd raken met een sterke toename van het aantal mensen dat een hulpberoep doet op artsen en ziekenhuizen.

Gelet op de zeer ongezonde leefstijl van velen zal de druk op de zorg mogelijk ook de komende jaren alleen maar toenemen. Om dit complex geheel, de gezondheidszorg, in goede banen te leiden is beslist geen makkelijke taak.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de GFC Nieuwsredactie het eens is met de inhoud