Sluisdeur schutsluis pompgemaal Wageningen in werking

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) meldde eerder dat de laatste hand werd gelegd werd aan de reparatiewerkzaamheden aan één van de 4 sluisdeuren van de schutsluis bij het Pompgemaal te Wageningen in Nickerie.

Het ministerie deelt de samenleving mede dat de werkzaamheden zijn afgerond en dat de Sluis weer operationeel is.

De sluis is zeer belangrijk voor de irrigatie en drainage van de arealen in de Middenstandspolder en Wageningen. Het dient om het water, dat door het pompgemaal in de hoofd irrigatieleiding wordt ingepompt, niet terug te laten stromen naar de Nickerierivier.

Minister Rabin Parmessar heeft zich de afgelopen dagen beijvert om deze sluis zo snel als mogelijk in bedrijf te krijgen.

Het aannemingsbedrijf Risugragar heeft de werkzaamheden vrijdag voltooid. Dat betekent dat de watertoevoer naar de verschillende landbouwgebieden in dit gebied weer effectief kan plaats vinden.

De minister doet een beroep op alle actoren om geregeld de controle en het onderhoud van de sluizen in de gaten te houden zodat voorkomen kan worden dat dit soort calamiteiten zich weer voor doen en de sector nodeloos wordt gedupeerd.

De minister heeft zijn diensten in het westen gevraagd alert te zijn en waarnodig acuut op te treden bij het waarnemen van dit soort situaties.

Overige berichten