fbpx

Sluisdeur schutsluis pompgemaal Wageningen af

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met reparatiewerkzaamheden aan één van de 4 sluisdeuren van de schutsluis bij het Pompgemaal Wageninge in Nickerie.

De deur die bijkans 11 jaar oud is heeft het begeven op 19 juni. Op donderdag 27 juni zijn de herstelwerkzaamheden aangevangen.

Vanwege ouderdom en de grote druk van de hoge waterstand in de Nickerierivier heeft de sluisdeur het begeven. Deze sluis is zeer belangrijk voor de irrigatie en drainage van de arealen in de Middenstandspolder en Wageningen.

Het dient om het water, welke door het pompgemaal in de hoofd irrigatieleiding wordt ingepompt, niet terug te laten stromen naar de Nickerierivier.

Door de defecte sluisdeur was het de afgelopen weken moeilijk om via het Pompgemaal Wageningen de arealen in de voornoemde gebieden van water te voorzien. Dit zorgde op verschillende plekken voor enige stagnatie bij de inzaai.

BEKIJK OOK
Ramdin bepleit versterking bilaterale relatie met Venezuela

Na dit voorval bekend werd gemaakt aan minister Rabin Parmessar heeft hij terstond een bezoek gebracht aan Wageningen en de opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.

Het aannemingsbedrijf Risugragar, dat belast is met het herstel van het Pompgemaal Wageningen, heeft de sluisdeur compleet vervangen.

De deur is inmiddels af en als de weersomstandigheden gunstig zijn, moet het vanmiddag reeds op zijn plaats zitten, waardoor de watertoevoer naar de verschillende landbouwgebieden in dit gebied weer effectief kan plaats vinden.