Slotverklaring parlementair overleg Suriname en Aruba, Curacao en Sint Maarten

De parlementen van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben de afgelopen dagen met elkaar van gedachten gewisseld over het hervatten van de onderlinge samenwerking.

Tijdens deze besprekingen zijn aan de orde geweest:

Wederopstart van het Contactplan tussen de parlementen van de Republiek Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Samenwerking op verschillende gebieden, zoals agrarische sector, handel, toerisme, onderwijs, arbeid, sport, cultuuruitwisseling en innovatie, terwijl ook het belang van het milieu en rampenbestrijding is aangehaald.

De besprekingen over de wederopstart van het Contacplan hebben geresulteerd in het besluit dat samenwerking op parlementair niveau zal worden voortgezet, waartoe op 14 februari een concept contactplan is ondertekend.

Het conceptplan zal aan de respectieve parlementen worden voorgelegd ter bekrachtiging.

De besprekingen over de samenwerking tussen de landen hebben meer inzicht gegeven aan de delegaties, in de specifieke behoeften en mogelijkheden tot bijdrage van onze landen aan elkaars economische en maatschappelijke ontwikkeling.

De veldbezoeken hebben bevestigd dat intensievere economische samenwerking voor onze landen wederzijdse voordelen kan hebben.

De inzichten ten aanzien van deze samenwerkingsmogelijkheden zullen aan de regeringen van de landen worden voorgelegd.

Overige berichten