Slecht sociaal leven en eenzaamheid kan kans op hart- en vaatziekten vergroten

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- Een recente studie van Monash University in Australië heeft aangetoond dat bij gezonde oudere volwassenen, ruim 66%, sociaal isolement en weinig sociale steun sterke voorspellers zijn van algehele cardiovasculaire (CVD) risico.

Dit biedt inzichten die kunnen helpen bij CVD-preventiestrategieën, zo meldt het onderzoek.

Het risico op CVD was onveranderd na rekening te hebben gehouden met bekende CVD-risicofactoren van leeftijd, geslacht, roken van tabak, systolische bloeddruk, lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL), niet-HDL, diabetes, serumcreatinine en antihypertensief drugsgebruik.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Wietrokende mannen brengen kinderen met mentale problemen op de wereld

Sociaal isolement werd gedefinieerd als het deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten minder dan één keer per maand en het hebben van contact met vier of minder familieleden en goede vrienden per maand.

Sociale steun werd gedefinieerd als het hebben van vier of meer familieleden of goede vrienden met wie privézaken konden worden besproken of om hulp konden worden gevraagd.

Eenzaamheid werd gedefinieerd als je drie of meer dagen per week eenzaam voelen.