’s Lands Hospitaal krijgt patiëntmonitor gedoneerd voor High Care Unit

GFC NIEUWSREDACTIE- Jaarlijks worden er gemiddeld 3200 kinderen geboren in ‘s Lands Hospitaal, dat is een derde van het aantal geboortes in Suriname.

Het aantal overplaatsingen van pasgeborenen met levensbedreigende geboorteproblemen naar andere ziekenhuizen, is echter toegenomen.

Het hospitaal heeft daarom als doel om dit jaar nog een aparte unit voor deze categorie pasgeborenen in te stellen, namelijk een Neonatale High Care Unit (HCU) level 2, om de eerste adequate opvang en zorg te kunnen bieden aan pasgeborenen met complicaties.

De vakgroep Kindergeneeskunde in Suriname heeft aan de bel getrokken voor de moeilijke situatie rondom de zorg van onze allerkleinsten.

Om deze zorg enigszins te verspreiden over de overige ziekenhuizen en de continuïteit te waarborgen, wordt er met gebundelde krachten gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de opvang te allen tijde te kunnen garanderen.

Bij het project voor de HCU in ’s Lands Hospitaal, zijn daarom ook de kinderartsen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) betrokken. De neonatale Intensive Care (NICU) blijft gelokaliseerd in het AZP.

Voor de installatie van deze unit in ’s Lands Hospitaal, is gespecialiseerde apparatuur nodig, waaronder 5 patiëntmonitoren.

Stichting Within Suriname is hiertoe bereid geweest om het hospitaal te ondersteunen, door op zoek te gaan naar donateurs voor 3 van deze monitoren.

Met genoegen mocht het Hospitaal vanmorgen de eerste monitor in ontvangst nemen.

De overhandiging werd gedaan door Tariq Sadiek, Daniëlla Chitanie en Manisha Durga, allen leden van de Stichting Within Suriname, namens de donateur Fit Factory en Aero Sport.

“Er is gekozen voor patiëntmonitoren van het wereldbekende merk Drager, geleverd door het bedrijf Harsons MediTech Inc”.

“Er wordt gezorgd voor een goede onderhoudsovereenkomst en een gegarandeerde leverantie van gebruiksartikelen,” aldus Soenita Nannan Panday, Medisch Directeur van ’s Lands Hospitaal.

Jayant Sardjoe, vertegenwoordiger van Harsons, heeft middels een demonstratie laten zien wat de werking is van zo een monitor, en wat het belang hiervan is voor een patiëntje bij de behandeling.

De kosten voor één complete monitor zijn ongeveer USD 10,000.00.

Stichting Within Suriname heeft inmiddels ook donateurs gevonden voor de overige 2 monitoren. Deze worden over ongeveer 6 weken verwacht in Suriname.

De Stichting en het Hospitaal zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage om de aankoop van de monitoren mogelijk te maken.

Het ziekenhuis is niet in staat om dit soort investeringen uit eigen middelen te bekostigen, maar wilt er alles aan doen om onze allerkleinsten een goede start in het leven te garanderen.

Overige berichten