Slagerij met bedorven vlees gesloten

Een slagerij waar er bedorven vlees werd aangetroffen, is gesloten door de autoriteiten.

Bij controlewerkzaamheden door de bestuursdienst van het ressort Welgelegen, zijn de bestuursambtenaren gestuit op de zeer onhygiënische slagerij.

Onder anderen was de slagerij niet gekoeld en bleek het vlees al aan bederf onderhevig te zijn.

De afdeling milieu en gezondheidsdienst van het districtscommissariaat zijn in opdracht van de districtscommissaris en met de ondersteuning van de afdeling Milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg terstond overgegaan tot sluiting.