fbpx

Slachtoffers en nabestaanden politiek geweld in Suriname vandaag weer herdacht

De regering van Suriname heeft 27 juni 2019 afgekondigd als Dag van Nationale Rouw en Verzoening.

In dit kader heeft Moejinga Aboikoni-Linga, vertegenwoordiger van de Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, een toespraak ‘Pad van verzoening’, gehouden. Zij gaf aan dat ‘Het Pad van Verzoening’ is uitgezet en ingericht door het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, ondersteund door de Commissie.

Aboikonie-Linga zegt dat het doel van het Pad is, een symbool te creëren om pijn en leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden, in plaats van die gescheiden te houden.

Vandaag bij de 4e nationale dag van rouw en verzoening is de loop vanuit het nationaal monument van alle Surinamers die ons zijn ontvallen tijdens het binnenlands conflict, gehouden. Door de commissie zijn er kransen gelegd bij dit monument.

BEKIJK OOK
Inbreker aangehouden door politie Livorno

Zij benadrukte dat het niet slechts een symbool moet zijn van het zich verzoenen van twee groepen, maar van de totale gemeenschap.

“Het pad moet ons blijven herinneren nooit meer naar wapens te grijpen, om politieke conflicten op te lossen. Wij moeten met elkaar in dialoog treden om te komen tot vrede en verzoening. Zo kunnen wij gezamenlijk werken aan het verheffen van onze natie. Het herdenken van slachtoffers van politiek geweld moet niet worden overgelaten aan de nabestaanden alleen, maar als natie moeten wij erkennen dat het een nationale zaak is.”

Het Comité en de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld betuigen hun medeleven aan de totale Surinaamse samenleving, in bijzonder de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.