fbpx

‘Skoro’ een boek voor bevordering prestatiemotivatie in onderwijs

Het bestuur van Stichting Pro Humaniteit, leden van het Tori Collectief en de directie van Naskip hebben de laatste fase ingeluid van de Leescampagne 2018. De directie van Naskip heeft het op zich genomen om het onlangs verschenen boek Skoro, dat in het kader van de Leescampagne 2018 en in het licht van Srefidensi 2018 uitgegeven is, te schenken aan de pedagogische instellingen van Suriname, andere relevante instituten en bibliotheken.

Deze werkwijze wordt gevolgd om geïnteresseerden via het bibliotheekwezen toegang te geven tot Skoro.

Skoro is bedoeld om prestatiemotivatie in onderwijs aan te wakkeren. De deugden, de voordelen en de aantrekkelijkheid van het leren en het onderwijs worden aangeprezen. Het boek is een prikkel, een aansporing, om na te denken over onderwijs in Suriname. Het is een uitgangspunt, waarop kan worden voortgeborduurd.

Inmiddels zijn exemplaren via Surpost van de publicatie bezorgd bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Instituut voor de Opleiding van Leraren, het Albert Cameron Instituut (ACI), het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI), het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI), het Pedagogisch Instituut Nickerie (PIN) en de Avondopleiding Hoofdakte.

De schrijver Henk Doelwijt geeft aan: ‘Suriname streeft naar verbetering van het onderwijssysteem. Vanwege diverse omstandigheden kan onvoldoende genoten worden van doelmatig onderwijs. Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven en heeft een kwijnende maatschappij tot gevolg. De overheid is zonder de medewerking van de samenleving niet in staat om de gewenste verbetering binnen redelijke termijn te brengen. Burgers en ingezetenen hebben echter conform hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de verplichting om concrete acties te ondernemen voor een efficiënt onderwijs. Onderwijskundigen benadrukken, dat onderwijzen geen taak van de school alleen is.’(GFC)