fbpx

S&J wil duurzame structuur voor jongerenorganisaties

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken(S&J) is voornemens een jeugdplatform op te zetten voor de bevordering van het uit te voeren jeugdbeleid. In een duurzame structuur zullen alle jongeren organisaties onder een paraplu gebracht worden.

Dit platform zal bestaan uit jongeren tussen de zestien en vijf en twintig jaar. De focus van het platform is gebaseerd op het begeleiden, motiveren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Dit moet resulteren in actieve jongerenparticipatie in de gemeenschap.

Alle activiteiten van het platform zullen aansluiten op het beleid van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat de coördinerende rol vervult met betrekking tot het jeugdbeleid.

Middels de structuur van het jeugdplatform, wordt er ook invulling gegeven aan de missie van het ministerie, namelijk het scheppen en in stand houden van voorwaarden, faciliteiten en middelen ten behoeve van de vorming, ontwikkeling en participatie van de jeugd.

Hiernaast moet er ook gewerkt worden aan het creëren van optimale ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen en het bevorderen van actief en zelfstandig participeren van de jeugd in het nationale ontwikkelingsproces.

Het ministerie roept alle jongeren tussen 16 en 25 jaar op, om in de periode van 19 december tot en met 10 januari 2017 een creatieve naam, jingle en logo te bedenken en deze op te sturen naar het ministerie of mailen naar [email protected] De beste inzender komt in aanmerking voor een prijs.(GFC)