S&J adviseert voorlopige sluiting sport- en beweegfaciliteiten

GFC NIEUWS- Vanwege de aanwezigheid van het COVID-19 virus in ons land wordt ter minimalisatie van de mogelijke verspreiding hiervan vanuit het ministerie geadviseerd alle sport- en beweegfaciliteiten welke zowel onder haar beheer vallen dan wel door particulieren worden geëxploiteerd tijdelijk gesloten te houden.
Vanuit het ministerie zijn alle geplande activiteiten vanwege de uitvoering van projecten ten behoeve van zowel de sport – als de jeugdontwikkeling waaronder het Symposium Jeugdgemeenschapsontwikkeling 2020, het Solar Lamps Project, de oplevering van de speeltuin op het Willebrod Axwijk Sportcentrum en van een tweetal multipurpose kunstgrasvelden in Paramaribo gestaakt.
Binnen de eigen organisatie heeft zij vanwege de door de regering uitgevaardigde preventieve maatregelen gedurende de periode 16 maart- 17 april ter bescherming van de medewerkers een toepasselijk werkschema opgesteld. Hiermee wordt beoogd zowel het contact tussen de werknemers tot een minimum te beperken alsmede het blijven garanderen van de nodige dienstverlening aan de gemeenschap.
Voor wat betreft Surinaamse sporters die in voorbereiding op deelname aan de Olympische spelen in het buitenland vertoeven wordt door het ministerie tezamen met overige daartoe relevante actoren er alles aan gedaan om deze burgers zo spoedig mogelijk naar ons land terug te halen.

Overige berichten