Situatie in ziekenhuizen zorgwekkend

GFC NIEUWSREDACTIE- Zorgwekkender is het feit dat de situatie in de ziekenhuizen, die de Covid-19 zorg moeten bieden, zeer precair is en dat een toename van infecties mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit.

Volgens de regering zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat, welke nog meer druk zal uitoefenen op de reguliere gezondheidszorg.

De aanhoudende coronapandemie baart de regering enorm zorgen. Er is op 12 april 2021 een Covid-19-zoompersconferentie belegd waarbij de minister van Volksgezondheid ad-interim, Krishnakoemarie Mathoera breedvoerig is ingegaan op actuele vraagstukken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname moet 24 uur per dag vaccineren om ook jongeren te beschermen

Minister Mathoera heeft benadrukt dat het accent door de regering wordt gelegd op preventie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De ministers Kenneth Amoksie van Justitie en Politie, Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn ingegaan op zaken hun departement regarderende.

Internist-infectioloog Stephen Vreden, lid van het Outbreak Management Team is breeduit ingegaan op de medisch-technische data en feitelijkheden. De verwachting is nog steeds dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen.

Vreden vraagt namens de gezondheidsautoriteiten bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling.

Overige berichten