SIS-bestuur roept moslimgemeenschap op zich te houden aan Covid-19 regels

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS) roept de moslimgemeenschap op om zich te houden aan de regels met betrekking tot Covid-19.
Voor dit jaar zal de Sholat Tarowih ( rituele gebeden) niet in de moskeeën gezamenlijk worden verricht, maar thuis bij elke huishoudens gezamenlijk met de huisgenoten en gezinsleden.
Ook is het SIS ‘Bezoek Programma Romadhon’ aan de lid-moskeeën geannuleerd en blijven alle eerder genomen besluiten van de SIS over Covid-19 nog steeds van kracht tot nader order.
De besturen van de lid-moskeeën dienen erop te letten, dat er geen zaken worden gedaan die paniek kunnen veroorzaken of dat er onduidelijkheden, onvolledige en onjuiste informatie worden verkondigd of dat de SIS en andere instanties negatief en slecht besproken worden.
Het SIS-bestuur adviseert eenieder om zich te houden aan de instructies, richtlijnen en maatregelen, zoals die worden uitgevaardigd door de daartoe bevoegde instanties.
Verder adviseert het bestuur eenieder ook om in de maand Romadhon de tijd te nemen om extra te bezinnen.
De Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname wenst de totale islamitische gemeenschap een gezegende en vreugdevolle Romadhon toe.

Overige berichten