Simulatie toont aan: marskolonisten kunnen stikken en verhongeren

Mocht je van plan zijn mee te gaan naar een kolonie op Mars – niet doen.

Studenten van de Massachusetts Institute of Technology (MIT) simuleerden de leefomstandigheden in een permanente Marskolonie; zij ontdekten dat aardse kolonisten een heleboel dodelijke gevaren te wachten staan die langdurig wonen op de rode planeet moeilijk zouden maken.

Het plan was bijvoorbeeld om zelf voedsel te verbouwen, maar groenten produceren zuurstof en zuurstof levert brandgevaar op.

Je zou overtollige zuurstof de ruimte in kunnen laten ontsnappen, maar zodoende zou ook de stikstof die de kolonie in tanks mee zou nemen, langzaam opraken. Dat zou het dan weer onmogelijk maken een voldoende hoge druk te handhaven in de leefruimte, waardoor de kolonisten zouden stikken.

Goedkoper en veiliger zou zijn voedsel meenemen van de aarde. Dan heb je ook niet het risico van mislukte oogsten.

Overige berichten