Significante vorderingen bij Cevihas

GFC NIEUWS- Bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) zijn in de afgelopen vier jaar significante vorderingen waarneembaar.
Cevihas-directeur Derryl Boetoe zegt dat er in 2016 een nulmeting is gehouden. “Er is toen geconstateerd dat de facilitering vanuit het bedrijf naar de klanten toe toen niet adequaat was. Het gevolg daarvan was dat we toen 1700 aanmeringen hadden voor het jaar. Dankzij het beter afstemmen van de processen zijn er over het jaar 2019 meer dan vierduizend aanmeringen genoteerd.”
Ook het aantal kilo’s dat over de haven is gegaan naar visverwerkingsbedrijven ten behoeve van de export, in de afgelopen vier jaar is drastisch gegroeid. Dit aantal gestegen van zesduizend ton in 2016 naar twaalfduizend ton in 2019.
“Dat geeft aan dat wij ergens naartoe gaan en dat we niet meer kunnen praten van een visstijger, maar dat we gaan richting een vissershaven. We werken ernaartoe om continu verbetering te brengen. Er is nog heel veel ruimte tot verbetering binnen ons bedrijfsstructuur.”
Boetoe zegt dankbaar te zijn voor de ondersteuning van het team dat achter hem staat.
“De kwaliteit van onze dienstverlening daar zitten we continu op. De klant moet volledig tevreden zijn.” Belangrijk is hiervoor dat ook het personeel voortdurend geschoold wordt en wordt betrokken bij alle activiteiten, zegt de directeur.
Cevihas is drukdoende voorbereidingen te treffen voor de uitbreiding van de schepenwerf, omdat gebleken is dat er behoefte is aan steeds meer ruimte. “In de afgelopen twee jaar waren we continu vol. Er waren wachtrijen. We hopen dat we in de toekomst hierop adequaat kunnen inspelen.”

Overige berichten