Sigmund Proeve voor 6 maanden waarnemend governor CBvS

GFC NIEUWS- De regering heeft na consultaties met het bankwezen besloten om Sigmund Proeve voor te dragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
De nog aan te treden monetaire autoriteit zal invulling geven aan deze functie voor een periode van zes maanden. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt president Desiré Bouterse dat het niet zo eenvoudig is om tot een dergelijk besluit te komen.
Er is tot tweemaal toe van gedachten gewisseld met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) over kandidaten over de governorsfunctie. Alhoewel het aanstellen van een governor een prerogatief is van de regering heeft ze gemeend in overleg te treden met het bankwezen.
Na het voeren van een aantal discussies met actoren bleek dat het bankwezen er niet uit kwam. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met de heer Proeve als lid van de Raad van de Commissarissen. Na een aantal sessies stemde het lid van de RvC toe met de afspraak dat er invulling gegeven wordt om een aantal zaken de moederbank rakende in orde te maken.
President Bouterse noemt daarbij onder meer transparantie en wetgeving. Er zal ook een diepgaand gesprek gevoerd worden ten aanzien van het fiscaal gedeelte.
De regering vindt het noodzakelijk een governor aan te stellen aangezien het niet raadzaam is deze functie lang vacant te laten. Van de nieuwe governor wordt onder meer verwacht dat deze rust brengt op het monetaire en financiële vlak van ons land.