SHI feliciteert totale samenleving met 155 jaar afschaffing slavernij

Vandaag zondag 1 juli herdenken wij de afschaffing van de Nederlandse slavernij en tegelijkertijd vieren wij de bevrijding van de Surinaamse gemeenschap. De immigratie van Chinezen, Brits Indiërs en Javanen was het directe gevolg van de afschaffing van de slavernij. De omstandigheden waarin deze immigranten terechtkwamen was veel vergelijkbaar met die van de slaven gebaseerd op exploitatie, vernedering en uitbuiting, meent de Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI).

“Op 1 juli wordt er stil gestaan bij de sporen die de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden op ons persoonlijk leven heeft achtergelaten. Het gedenken betekent ons te verzetten tegen elke vorm van de slavernij in ons zelf, in onze samenleving. Dit doen we door verschillende activiteiten, waarin het samenkomen van mensen van verschillende komaf centraal staat”.

De pijlers van de activiteiten is volgens de SHI onder andere: het delen van ervaringen, het luisteren naar elkaar, het reflecteren van elkaars persoonlijke ervaringen en gevoelens, het samen bidden (op welke wijze dan ook), het samen lachen, het samen eten, het samen wandelen, het samen dansen, omdat dat de Surinamers bindt. “Daarom is de Keti Koti-herdenking en – viering van ons aller bevrijding van onschatbare waarde voor de totale Surinaamse gemeenschap”.

De Stichting Hindostaanse Immigratie feliciteert op Keti Koti alle bevolkingsgroepen die destijds naar Suriname zijn gebracht met de viering van de bevrijding van onze voorouders.(GFC)