Sherida Zalman-Bergraaf nieuwe directeur Algemeen Vormend Onderwijs

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in Suriname is Sherida Zalman-Bergraaf ingaande 1 november aangesteld als directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO).

Deze functie was vanaf augustus vacant.

Tot voor kort was Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs, belast met de waarneming in de functie van AVO-directeur.

De nieuwe AVO-directeur is al jaren verbonden aan het ministerie. Vóór haar aanstelling als directeur was zij hoofd van de afdeling inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren (Inspectie VOS).

Intussen zijn de directeuren, onderdirecteuren, afdelingshoofden, coördinatoren, beleidsadviseurs en het overige personeel van de aanstelling van Zalman-Bergraaf op de hoogte gesteld.

Minister Marie Levens heeft eenieder gevraagd om de nieuwe AVO-directeur alle ondersteuning te geven bij het uitoefenen van haar taak.