Shata luidt de noodklok

GFC NIEUWS- De toerismesector is recentelijk geconfronteerd met een aantal uitdagingen, onder andere de effecten vanwege de wereldwijde coronapandemie, de afkondiging van de “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en de “Wet Uitzonderingstoestand Covid – 19”.
Als voorzorgsmaatregel op COVID-19, heeft een groot deel van de leden van de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) hun activiteiten per 15 maart moeten staken in opdracht van de regering.
Dit heeft tot het gevolg dat de leden geen inkomsten kunnen genereren, en ondanks dat bepaalde maandelijkse kosten zoals huur, lonen, aflossingen e.d. door moeten betalen, terwijl het helaas nog niet bekend is tot wanneer de voorzorgsmaatregelen zullen gelden.
De werkgevers proberen zoveel mogelijk hun personeel tegemoet te komen maar dat blijkt moeizaam te gaan aangezien er geen bron van inkomsten is. De sector heeft een omzet daling van bijkans 95-100%, hetgeen voor velen de kans op overleven klein maakt met als mogelijk gevolg groot verlies aan arbeidsplaatsen.
SHATA is voorstander van ordening van het valutaverkeer waarbij eenieder, in het bijzonder haar leden, er beter van wordt. De impact “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” op de toerisme sector moet dringend geëvalueerd worden.
Een toerist kan geen Surinaamse Dollars wisselen op de luchthaven. Dat kan alleen bij de bank of cambio’s. Toeristen kunnen dan ook niet vooraf een tour boeken, zonder eerst naar de bank te gaan die na 14.00 uur gesloten is. “Wij verwachten dat de overheid blijft communiceren met het bedrijfsleven; wij moeten elkaar helpen om maatregelen te nemen. Wij hebben elkaar nu meer dan ooit hard nodig. Zonder de betrokkenheid en steun van de overheid zal de Toerismesector nooit kunnen functioneren (Public Private Partnership – PPP)”.
In het kader hiervan heeft de SHATA enkele stappen ondernomen om voor de belangen van haar leden op te komen. Zo zijn er meetings geweest met onder anderen het ministerie van HI&T en hebben wij formeel gevraagd om de rest van de toerismesector op dezelfde wijze te behandelen als de casino’s.
Tevens heeft de SHATA het concept “Wet Uitzonderingstoestand Covid – 19” bestudeerd, op aanvraag van het ministerie van HI&T en van commentaar voorzien met de nodige voorstellen en recommandaties.
Eveneens is er onder de leden een inventarisatie per bedrijf gemaakt van het kostenplaatje per maand en zijn er op basis hiervan oplossingen aangedragen aan de Minister van HI&T.
Ook is de SHATA samen met de VSB en Asfa een platform gestart om te brainstormen hoe de leden door COVID-19 heen te helpen en hoe hierna weer nieuw leven in de bedrijven te blazen.
Kortom, de SHATA is geregeld in overleg met instanties om voor haar leden het nodige in kaart te brengen en te arrangeren. Er zou bijvoorbeeld in een toeristisch forum, dat bestemd is voor de leden en het publiek, gestart kunnen worden waarbij zaken toerisme sector betreffende besproken worden. Met de name impact van de aanname van nieuwe wetten zouden besproken kunnen worden welke strategische plannen zal het PPP ontwikkelen om de sector weer op poten te krijgen.
SHATA zal doorgaan met de ontwikkeling van de toeristensector en verwacht daarbij de onvoorwaardelijke ondersteuning van de overheid.