SFOB dient reeks projecten in bij Alcoa Foundation

De Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) heeft in februari veertien projecten ter goedkeuring ingediend bij het Alcoa Foundation.

Deze zijn verspreid over vijf districten. Het Alcoa Foundation financiert alleen projecten in gebieden waar zij werkzaam is of is geweest. Het gaat in dit kader om de gebieden Brokopondo, Para, Wanica, Marowijne en Commewijne.

Het Alcoa foundation zal conform haar richtlijnen natrekken welke projecten prioriteit genieten voor de beschikbare financieringen.

De SFOB is een semioverheidsinstelling, ressorterende onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Haar missie is, een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de sociaaleconomische achterstand van de binnenlandbewoners. Dat moet op den duur leiden tot de ontwikkeling van zelfstandige zelfvoorzienende plaatselijke economieën.

Een van de veertien projecten is getiteld “Supporting sustainable forestry in Surinamese tribal community with the purchase of a Mobile Sawmill”.

Binnen dit project is SFOB belast met het beheren van de financiële middelen. Het gaat om een contributie verkregen uit het Canada Fund for Local Initiatives.

Het verwachtte resultaat van dit project is dat de dorpen kunnen beschikken over voldoende houtproducten, zodat de bouw van de geprojecteerde technische instituten, evenals de reparatie van gemeenschappelijke voorzieningen, huizen en gebouwen kan worden gerealiseerd.

Technische instituten zullen worden opgericht om beroepsopleidingen te geven in traditionele ambachten, houtbewerking en meubel maken.

Dit project betreft een samenwerking met de Saamaka Wosu Coöperatie en het Directoraat Duurzaam Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOAS) van het Ministerie van RO.

Samaka Wosu Coöperatie is tijdens een gran krutu in november 2018, ingesteld door de Saamaka granman, Albert Aboikoni. Daarbij is de nadruk gelegd op de behoefte aan duurzame ontwikkeling. In dat kader is er ook een strategisch plan opgezet waarbinnen er enkele projecten in samenwerking met RO zullen worden uitgevoerd.

Projectcoördinator Cylene France van SFOB geeft aan dat het project aan het begin van de implementatiefase zit. De middelen zijn reeds overgemaakt en er is gebrainstormd over de uitvoering en het aankopen van de materialen met alle betrokken partijen.

De stichting zal te zijner tijd meer informatie vrijgeven over de overige projecten.

Overige berichten