15 februari moeten scholen in binnenland opstarten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft samen met schoolleiders gediscussieerd over de opstart van het onderwijs in het binnenland.

De streefdatum is 15 februari aanstaande. De Commissie Onderwijs Binnenland hield hiervoor op 3 februari informatiesessies om te komen tot een eenduidig beleid.

Yuro Dipotaroeno, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zegt dat het ministerie in deze slechts een ondersteunend faciliterende rol zal vervullen. “Wij pretenderen niet alles te weten vanachter ons bureau in Paramaribo. We hebben de schoolleiders en leerkrachten nodig om het beleid voor het binnenland uit te voeren.”

Voor de opstart van het onderwijs op de 94 basisscholen in het binnenland presenteerde de commissie twee voorbeelden; namelijk het verstrekken van lespakketten voor taal en reken en een radioprogramma. Hierbij zal er rekening worden gehouden met de plaatselijke taal van de leerlingen, alsook de verschillen in leefomstandigheden en cultuur.

Bovendien is vanuit de afdeling Curriculum Ontwikkeling gestart met het ontwikkelen van zelfinstructielessen, waarbij het kind met minimale ondersteuning van een volwassene aan de slag kan. Van de aanwezige schoolleiders werd gevraagd als dit voldoende is of als zij andere ideeën hebben om de leerlingen de faciliteren.

De deelnemers waren niet tegen de voorstellen, aangezien online lessen in hun werkgebied niet mogelijk zou zijn. Ook de radioprogramma’s zouden niet overal van toepassing kunnen zijn. Het gebruik van WhatsApp-berichten om in contact te zijn met ouders is haast onmogelijk door slecht of geen internetverbinding. De schoolleiders zien dus graag dat de regering zo snel mogelijk een mogelijkheid creëert om fysiek les mogelijk te maken. De leerlingen hebben daar volgens hen meer aan.

Na de sessies heeft de commissie de suggesties van de schoolleiders meegenomen en zal die raadplegen voor de formulering van het beleid ten aanzien van de opstart van het onderwijs in het binnenland.

Overige berichten