SER maakt kennis met parlementsvoorzitter

GFC NIEUWSREDACTIE- De Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door voorzitter Sila Kisoensingh en het lid, Marlon Telting, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee.
Er is gesproken over de rol van de SER. Bee kijkt uit naar een goede samenwerking. Hij hoopt gevraagd en ongevraagd advies te krijgen over wetsproducten.
“Wij gaan ook proberen zoveel mogelijk advies te vragen. Het is niet de bedoeling om zoveel en zo snel als mogelijk maar wetten te behandelen en goed te keuren. Als er instituten gehoord moeten worden, gaan we die horen,” zegt de parlementsvoorzitter.
Telting zegt dat de adviezen van de vorige termijn nog overeind staan en misschien alleen geactualiseerd moeten worden. Voorgesteld is om die adviezen alvast op te sturen.
Verder is er gesproken over het Economic Partnership Agreement (EPA-verdrag) en de wet op de Jaarrekening.
De voorzitter van de SER hoopt dat met dit kennismakingsbezoek de zaadjes voor een goede samenwerking zijn geplant.