Seniorenburgers willen verbetering positie

GFC NIEUWS- De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De plaats van de ouderen in de Surinaamse samenleving’.

Tijdens dit seminar hebben de senioren verenigd in deze organisatie van gedachten gewisseld over hoe de positie van de senioren verbeterd kan worden.

Er zal een pressiegroep in het leven worden geroepen om de bevindingen van het seminar te doen komen aan de overheid en verschillende maatschappelijke en politieke organisaties.

BBGO-voorzitter, Renate Wouden, gaf aan dat senioren meer gewaardeerd moeten worden. Zo moet deze waardering vanuit de overheid komen, maar de gemeenschap moet ook veel meer aandacht geven aan de senioren, gaf zij aan.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), André Misiekaba, die de opening verrichte, kan zich helemaal terugvinden in de oproep van de bond. “Vanuit de overheid is er al heel wat gedaan voor deze groep, maar het is nog lang niet voldoende,” zegt de bewindsman.

Hij riep ook de gemeenschap op om meer waardering te geven aan de senioren.

“Het is niet alleen de taak van de overheid om de positie van onze ouderen te verbeteren en ze de nodige rust en ondersteuning te bieden, maar van de totale gemeenschap. Als we kunnen onthouden dat we ‘allen’ met de wil van de Almachtige een dag ook tot deze groep zullen behoren, ben ik er heilig van overtuigd dat het goed komt met deze groep,” zegt Misiekaba.

De bewindsman heeft zijn waardering uitgesproken voor het werk van de bond. “Het stemt ontzettend goed wanneer we merken dat ook belangengroepen bepaalde initiatieven ondernemen, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van de ouderen onder ons.

“Bij deze breng ik ook mijn dank uit aan alle anderen die zich inzetten voor deze speciale groep,” aldus minister Misiekaba.