“Seniorenburgers extra beschermen”

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat seniorenburgers en personen met chronische klachten extra moeten worden beschermd tegen besmetting met het COVID-19 virus.
Gezondheidswerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen voor bejaarden mogen in deze situatie geen dubbele baan hebben om besmettingsgevaar te minimaliseren.
De gezondheidstoestand van de medewerkers van Huize Ashiana en de Esther Stichting is reeds in kaart gebracht en er is geïnventariseerd wie een dubbele baan heeft. Een dubbele baan is tot nader order niet toegestaan.
Het personeel is op het hart gedrukt zich te houden aan veiligheidsprotocollen van het BOG en Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het ministerie van Volksgezondheid.
De explosie van COVID-19 is begonnen in bejaardentehuizen, brengt Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid, in herinnering. “Bejaardentehuizen, zorgtehuizen en thuiszorg. Het zijn onze oudjes die het meest kwetsbaar zijn. Gezondheidswerkers blijf thuis als u risicovol gedrag heeft. 80% van besmette personen geneest, een klein deel wordt ernstig ziek en dat zijn oudjes en mensen met onderliggende aandoeningen. Ik vraag u om te denken aan uw medemens”, aldus Jessurun.

Overige berichten