Seminar en gastcollege over Alzheimer

Het Institute for Graduate Studies & Research organiseert op maandag 11 juli een seminar en gastcollege over de “Alzheimer Disease”.

De inleider is dr. Fleur Cristabel van Leeuwen LL.M., Ph.D.

De ziekte van Alzheimer kent vele facetten en is uiterst complex. Wereldwijd zijn duizenden onderzoekers bezig de puzzelstukjes bij elkaar te zoeken. Dit betekent dat er voor de huidige Alzheimer patiënten vrij weinig hoop is. Wel kunnen wij tegenwoordig de begin verschijnselen eerder vaststellen met beeldvormende technieken zoals MRI en deze volgen. Met andere woorden de diagnose is sterk verbeterd en kunnen er in de begeleiding/acceptatie verbeteringen worden doorgevoerd.

Van Leeuwen is een neurowetenschapper met meer dan 150 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn team werkt aan de Universiteit Maastricht. Hij werd opgeleid als neurobioloog en promoveerde in 1980.(GFC)

Overige berichten