Weer sobere herdenking vliegramp 7 juni

GFC NIEUWSREDACTIE- Wij staan weer aan de vooravond van de jaarlijkse Nationale Herdenking van de Vliegramp van 7 juni 1989 die aan vele Surinamers en Nederlanders op dramatische wijze het leven kostte.

Jaarlijks herdenkt de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal op 7 juni op waardige en respectabele wijze en in samengang met de Surinaamse Regering, bij het Monument van de Vliegramp aan de Jaggernath Lachmonstraat, dit hartverscheurend gebeuren.

In principe worden alle slachtoffers van deze bizarre ramp herdacht, maar in het bijzonder het omgekomen Kleurrijk Elftal, haar technische Staf en twee bestuursleden.

Sinds 2020 wordt de wereld getroffen door de Coronapandemie, die helaas ook Suriname ernstig trof. Om die reden werd vorig jaar de herdenking beperkt tot formele kransleggingen.

De voorzitter van de Stichting Mondiaal Kleurrijk en de vicepresident, namens de regering van Suriname, legden daarbij de kransen en stonden in gedachten, met eerbetoon stil bij de gevolgen van deze catastrofale ramp, de grootste die ons land ooit trof.

Ook 2021 noopt de organisatie, vanwege de voortdurende pandemie, met in acht name van de Covid-19-protocollen, opnieuw een kranslegging zoals die het vorig jaar plaatsvond te organiseren.

Hieraan wordt een culturele plechtigheid met plengoffer, door een Inheemse Groep toegevoegd.

Het ligt in de bedoeling dat naast de voorzitter van de Kleurrijk Voetbal Organisatie, de vicepresident, namens de regering en de voorzitter van de Nationale Assemblee, namens dit Hoge College van Staat, kransen te laten leggen.

De Nationale Herdenking van de Vliegramp, zal ook dit jaar om 10.00 uur bij het Monument van de Vliegramp aan de Jaggernath Lachmonstraat plaatsvinden.

Vanwege de Covid-19-protocollen worden overige nabestaanden en andere belangstellenden, verzocht om hun kransleggingen vanaf 10.30 uur te willen doen.

Overige berichten