fbpx

Sedney Harris, Onderdirecteur Elektrificatie EBS, ontheven

In het belang van de optimale leveringen van brandstof en het prudent omspringen met de energiebelangen van de dorpen in het binnenland, heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen besloten Sedney Harris, Onderdirecteur Elektrificatie en fungerend hoofd van de Dienst Elektriciteitsvoorziening, per direct te ontheffen.

Het voorzien van de dorpen in het binnenland van brandstof t.b.v. hun energievoorziening is een belangrijke taak van de Dienst Electriciteitsvoorziening (DEV) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarnaast biedt deze dienst ondersteuning bij het ontwikkelen, voorbereiden en opzetten van renewable energy initiatieven, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de elektrificatie van het binnenland van Suriname verminderd wordt.

Echter zijn er veel problemen geconstateerd voor wat betreft het garanderen van de levering van brandstof aan het binnenland. Ook het ondersteunen van initiatieven voor renewable energy resources komt niet goed van de grond.

Verder blijkt uit CLAD- rapporten dat enkele niet transparante zaken die plaatsvinden binnen de dienst, onaangeroerd blijven en steeds terugkeren, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is.

Surinamers die in het binnenland wonen hebben recht op continuïteit van hun energievoorziening en de regering Bouterse – Adhin c.q. de minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal alles in het werk stellen om dit te garanderen, laat de afdeling Voorlichting weten.

Overige berichten