Sectie Algemeen Artsen VMS kiest nieuw bestuur

De leden van de sectie Algemeen Artsen van de Vereniging Medici in Suriname (VMS) een nieuw sectiebestuur gekozen.

Het nieuw bestuur wordt geleid door Mukesh Simbhoedatpanday. Verder bestaat het nieuw bestuur uit de leden: Sandhia Ramnarain, Amar Ramadhin, Eddy Wong Chung, Ritesh Dhanpat, Berryl Morris en Deepak Gangadin.

Het bestuur heeft als belangrijkste doel om samen met het hoofdbestuur van de VMS en andere partners de gezondheidszorg in Suriname verder te helpen verbeteren alsook de goede kwaliteit van de zorg aan iedere burger zoveel mogelijk te waarborgen.

Enkele knelpunten die dringende aandacht vergen zijn: verlenging van de overeenkomsten tussen het Staatziekenfonds (SZF) en de gevestigde huisartsen, het te laat betalen of helemaal niet uitbetalen van honoraria van de huisartsen door het SZF, het streven naar uniforme aanpassingen van de honoraria en uniforme verrichtingenlijsten voor alle verzekeraars en het SZF. Dit laatste, opdat er minder verwijzingen plaatsvinden naar de ziekenhuizen, hetgeen voor vele besparingen kan zorgen.

Verder streeft het bestuur ernaar om artsen die nog geen lid zijn van de VMS, te bewegen om lid te worden, hetgeen in het belang is van zowel de arts als de beroepsgroep.

Overige berichten