Seabob trawl visserij boekt significante vorderingen onder MSC-certificeringsvoorwaarden

GFC NIEUWS- De Surinaamse trawlvisserij op Seabob garnalen (Xiphopenaeus kroyeri) heeft met succes de derde jaarlijkse audit van de tweede certificeringscyclus 2017 – 2021 voor de Marine Stewardship Council (MSC) eco-label doorstaan.
Dit is het resultaat van een gezamenlijke inzet van de overheid en de sector vertegenwoordigd in de Seabob Working Group, die de monitoring van deze visserij nauwlettend conform het seabob visserijbeheersplan uitvoeren.
In het rapport van de audit dat beschikbaar is op de website van MSC, wordt geconcludeerd dat de Surinaamse Seabob trawlvisserij gecertificeerd blijft volgens de MSC-standaarden en moet doorgaan met een ongewijzigd programma voor toekomstige surveillance.
De Surinaamse trawlvisserij op Seabob garnalen is voor het eerst in november 2011 gecertificeerd met een eco-label van de Marine Stewardship Council (MSC). Suriname was hierdoor het eerste tropisch land met een MSC-gecertificeerde garnalenvisserij.
Sinds de MSC-certificering van Guyana vorig jaar zijn Suriname en Guyana één van de weinige landen in de regio met een gecertificeerde Seabob visserij.
Het MSC-label geeft aan dat de gecertificeerde visserij op een ecologisch verantwoorde en duurzame wijze wordt uitgeoefend. Het MSC-label is van groot belang om de afzet en betere prijs te garanderen op de Europese en Amerikaanse markt, waar de consumentenvraag naar duurzaam geproduceerde visserijproducten toeneemt.
Het Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) organiseerde vorig jaar ook een management evaluatie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst van de Surinaamse en de Guyanese Seabob visserij werd een kritische evaluatie uitgevoerd van de wetenschappelijke bestandsschatting van het seabob garnalen potentieel.
Onder de deelnemers waren aanwezig, leden van de Seabob werkgroepen van zowel Suriname als Guyana, overheidsfunctionarissen en NGO (WWF)- vertegenwoordigers uit beide landen, evenals technische visserijpersoneel uit Jamaica, St. Vincent en de Grenadines, het CRFM-secretariaat en de stock-assessment wetenschapper.
Naar aanleiding van deze meeting is het Surinaamse Seabob Management Plan herzien en geactualiseerd voor de periode 2019-2022. Het herziene Seabobvisserijbeheersplan weerspiegelt de resultaten van de meest recente bestandsbeoordeling en bevat een herziene Harvest Control Rule (HCR). De HCR is een formule die bepaalt hoe groot de visserij inspanning op de seabob mag zijn.
Op het moment van de her-certificering van de Seabob trawlvisserij in 2017 werden twee bindende voorwaarden opgesteld. De eerste had betrekking op de herziening van het visserij specifieke beheersplan en de tweede op de noodzaak van een actuele bestandsschatting en de implementatie van een HCR.
Door de herziening van het Seabobvisserijbeheerplan, dat in december 2019 werd voltooid, is de eerste certificeringsvoorwaarde nu opgeheven. De visserij moet zich nu primair richten op voorwaarde nummer 2, dat wil zeggen de correcte implementatie van de nieuwe HCR.
De vierde jaarlijkse controle-audit zal plaatsvinden in januari 2021.

Overige berichten