fbpx

SDG- bewustwording essentieel voor jongeren

GFC NIEUWS- De United Nations Suriname heeft in samenwerking met het MinOWC een tweedaagse SDG- Gallery georganiseerd.

Op deze wijze tracht de organisatie ook de jongeren van Suriname te betrekken bij dit bewustwordingsproces over de 17 Sustainable Development Goals afgekort SDGs.

De United Nations Day is ingesteld op 24 oktober 1948, sindsdien wordt deze dag jaarlijks wereldwijd herdacht. Het doel van deze dag is om wereldwijd zich in te zetten voor de vrede, samenwerking en internationale veiligheid. Ook in Suriname wordt hieraan aandacht besteed.

Een zestal VOJ – en Basisscholen uit verschillende rayons zijn uitgenodigd om in het historische Fort Zeelandia de SDG – tentoonstelling te bezoeken. De leerlingen zijn op allerlei wijze geïnformeerd over de Sustainable Development Goals.

BEKIJK OOK
OM zal niet tolereren dat er door derden inmenging plaatsvindt in individuele strafzaken

Het voornaamste doel van de tentoonstelling is het bevorderen van de bewustwording en belangenbehartiging van SDG-doelen wereldwijd, maar in het byzonder in Suriname.

De voornaamste SDGs werden aan de leerlingen bijgebracht middels spelen, spelletjes en video’s. Deze zijn allemaal op maat aan de leerlingen aangeboden.

De leerlingen hebben geleerd hoe om te gaan met het milieu en met elkaar, de natuur, cultuur, milieu, sport en voeding.

Aan hun is ook bijgebracht welke SDG- doelstellingen de voornaamste zijn namelijk: extreme armoede, gender ongelijkheid, onrecht en klimaatsverandering. Het streven is om in 2030 alle 17 doelen wereldwijd te realiseren.