SCSD-project moet opzet Delfstoffeninstituut helpen realiseren

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is van belang de Surinaamse delfstoffensector anders te organiseren.

Deze sector moet getransformeerd worden naar een met de potentie om op basis van de beschikbare voorkomens van mineralen in ons achterland, grootschalige bedrijven op te zetten.

Volgens minister David Abiamofo moet deze potentie nu daadwerkelijk benut worden.

De bewindsman sprak maandag bij de launch van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project). Het doel van dit project is om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie.

De NH-bewindsman zegt dat “Strengthening the mining sector, governance, transparency, accountability and administration” als een van de componenten bij zijn ministerie is ondergebracht en reeds geruime tijd in uitvoering is.

Volgens hem is de Surinaamse economie afhankelijk van de delfstoffenproductie, waarbij nu vooral goud en aardolie tot de belangrijkste gerekend worden.

Gezien het belang van deze sector voor de ontwikkeling van Suriname is een sterk juridisch en institutioneel kader onmisbaar. Dat is ook een van de prioriteiten van de regering, namelijk het kader goed te definiëren en waar nodig te versterken.

Pogingen om de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) te transformeren naar een modern Delfstoffeninstituut (DIS) teneinde delfstoffensector op meer adequate wijze te beheren, hebben niet tot dit doel kunnen leiden. Met het SCSD-project wordt gepoogd dit te realiseren.

Op het ministerie ligt reeds een memorandum tot de oprichting van het Delfstoffeninstituut (DIS) opgesteld. Daarin zijn onder andere randvoorwaarden voor optimaal delfstoffenbeheer in Suriname opgenomen. Het bevat verder de structuur waarbij het DIS als parastatale instelling zal opereren.

Verder zijn ook opgenomen de reorganisatie, capaciteitsversterking en herinrichting van de drie instellingen die zouden moeten samensmelten tot het DIS. Het gaat dan om de GMD, het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en de unit Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS).

Het beleid is, aldus minister Abiamofo, erop gericht om het wettelijk en institutioneel kader duidelijk vast te stellen en handhaving van de wetgeving strak toe te passen.

Hij noemt in dit kader de voorschriften met betrekking tot milieu, gezondheid, veiligheid, sociale en fiscale aspecten. “Een beter gereguleerde sector zal meer grootschalige exploratie aantrekken en uiteindelijk leiden tot meer ontwikkeling en inkomsten voor het land.”

De situatie in de goudsector is momenteel dat het grootste deel van de beschikbare concessies is uitgegeven aan Surinamers en/of bedrijven met weinig capaciteit, kennis of middelen om die concessies te ontwikkelen tot hoogwaardige grootschalige mijnen.

De regering vindt het daarom van belang om deze sector anders te organiseren zodat de potentie daadwerkelijk benut wordt.

Het ministerie van NH tracht middels het SCSD-project de opzet van het DIS te realiseren. Het moet worden een modern operationeel, financieel en administratief zelfstandige entiteit die noodzakelijk is voor een beter beheer van onze delfstoffen.

Het hoofddoel van dit instituut zal zijn het bevorderen, coördineren, reguleren, monitoren en inspecteren van de activiteiten in de mijnbouwsector.

Minister Abiamofo spreekt van activiteiten die leiden tot ontwikkeling van delfstoffen in Suriname op een duurzame cq. minder vervuilende manier.

Overige berichten