Schutsluis Saramaccakanaal bij Uitkijk opengegooid vanwege droogte

sluis opengegooid

GFC NIEUWSREDACTIE- In het licht van de huidige uitdagende droogteomstandigheden in Suriname, heeft het waterpeil in talloze kanalen binnen landbouwgebieden aanzienlijk gedaald.

Deze situatie heeft geleid tot aanzienlijke moeilijkheden voor landbouwers bij hun inspanningen om hun percelen adequaat te bevloeien.

Een recente samenwerkingsovereenkomst tussen de Districtscommissaris van Saramacca, het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV, en de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen van het ministerie van OW, heeft geleid tot een weloverwogen stap.

Vandaag is namelijk besloten om de schutsluis van het Saramaccakanaal te Uitkijk/Creola open te zetten. Deze actie heeft tot doel om water vanuit de Saramaccarivier in het Saramaccakanaal te laten stromen.

De Districtscommissaris koestert de hoop om optimaal gebruik te maken van de springvloed in de Saramaccarivier. Deze natuurlijke gebeurtenis biedt namelijk een waardevolle gelegenheid om de landbouwarealen die verbonden zijn met het Saramaccakanaal te voorzien van de benodigde bevloeiing.

Dit initiatief is een stap in de richting van het ondersteunen van de landbouwsector te midden van de aanhoudende droogteperiode. Het benadrukt tevens het belang van samenwerking tussen verschillende instanties om effectieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee de landbouwgemeenschap wordt geconfronteerd.

OOK INTERESSANT
Aanhouding verdachten voor gekwalificeerde diefstal en vernieling graafmachine