Schuld Woningbouwfonds ruim SRD 450 miljoen bij SPSB

GFC NIEUWSREDACTIE- Op dit moment is de focus van de regering om de occupanten van het Dalian-project in Paramaribo-Noord te verwijderen. Hierna zal gekeken worden hoe en waar de mensen geaccommodeerd zullen worden.

Volgens staatsadviseur Gregory Rusland kan wilde occupatie nooit gestimuleerd worden. Sommige van de woningen zijn al toegewezen.

Hij geeft aan dat er heel veel fout is gegaan bij dit project. Het terrein is niet van de overheid. De schuld van het woningbouwfonds bij de SPSB loopt boven de SRD 450 miljoen.

In 2019 werd de Wet Nationaal Woningbouwfonds aangenomen door het Surinaams parlement.

Doel van de wet is om in het kader van de herstructurering van het huisvestingsbeleid en hiermee de woningnood aanmerkelijk terug te dringen, door o.a. het scheppen van voorwaarden gericht op een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk waarmee vele woningzoekende huishoudens te kampen hebben, een Nationaal Garantiefonds Huisvesting in te stellen.

De regering Bouterse-Adhin gaf in 2018 het startsein voor het Dalian 2 woningbouwproject dat via de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) en het Woningbouwfonds worden uitgevoerd.

De geprojecteerde 400 huizen komen in Morgenstond te staan.

In november 2017 werd dit woningbouwproject al aangekondigd. SPSB ging toen met de top van Dalian om de onderhandelingstafel voor het in orde maken van administratieve zaken, voor de bouw van 700 woningen. Waar de overige 300 huizen zullen worden gebouwd is nog niet bekend.

Deze week bestormden occupanten het project te Morgenstond. Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de mensen de ruimte hebben gehad om vrijwillig te vertrekken. Mocht dat niet gebeuren, zullen ze door de politie worden verwijderd.