Schrijfjuristen zullen werkdruk rechters civiele zaken minimaliseren

Met de komst van de eerste groep schrijfjuristen komt er verlichting voor de rechters van civiele zaken.

De druk op de rechters is zo groot dat zij er niet aan toe komen om alle werkzaamheden af te krijgen in een kort tijdsbestek. Dit is de reden waarom rechtszaken lang duren.

Met de komst van de 7 schrijfjuristen die vorige week hun certificaat Schrijfjurist Civiel in ontvangst hebben genomen, zal de werkdruk op de rechters voor een deel zijn verholpen.

De schrijfjuristen: Soraya Changoer, Marc Ombre, Grasila Sitaram, Kajal Tahdil, Vanessa Van der San en Marlon Warner helpen al vanaf begin april met het analytisch lees- en uitzoekwerk en assisteren in het formuleren van het oordeel op schrift.

De Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) was belast met de opleiding. De interim-directeur Romana Gardeslen vertelde dat de opleiding uit een theoretisch – en stage gedeelte van twaalf maanden bestond.

Surinaamse en Nederlandse dragers van het recht hebben de colleges aan de cursisten verzorgd. Zaken als bewijsrecht, analyseren en schrijven van juridische betogen, civiele vonnis, kort geding, rechtshandeling en overeenkomst zijn aan de orde gekomen, in de afgelopen vijftien maanden. “Hun ondersteuning is een aanzet, maar we zijn er absoluut nog niet. Voor de burgers betekent dit dat personen van wie de rechtszaken voor vonnis staan, die zaken afgehandeld worden op de afgesproken tijd”.

Overige berichten