fbpx

Schoolmaatschappelijk werkers binnenkort op scholen

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op de verschillende scholen, is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) vastberaden om schoolmaatschappelijke werkers in te zetten op diverse scholen. De incidenten op vooral het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ), in het bijzonder het Lager Beroepsonderwijs (LBO), waarbij leerlingen excessief gedrag vertonen naar leerkrachten is hiertoe de aanleiding.

Met dit beleid tracht het ministerie het kind beter te kunnen begeleiden en te monitoren. “Sommige kinderen hebben maatschappelijke problemen. Het is de taak van het ministerie om in deze oplossingsmodellen aan te dragen”, stelt de minister. Recentelijk vlogen een leerling en een leerkracht elkaar in de haren tijdens de les.

De minister geeft via het NII aan dat de leerling voor nu is afgeschreven, maar dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om hem op een andere school in te schrijven. Het inspectie-apparaat van het VOJ is eveneens een onderzoek gestart op de desbetreffende school.

OOK INTERESSANT
Op de vlucht geslagen autobestuurder probeerde agenten eerst om te kopen

De leerlingen in de klas waar het geval zich heeft voorgedaan, worden aangehoord. Het ministerie is van oordeel dat zowel de leraar als de leerling psychologische begeleiding nodig heeft om een vervolg van zulke incidenten te voorkomen binnen het onderwijs.

De bewindsman doet een beroep op ouders om bijzondere aandacht te besteden aan hun kind. Hij is ervan overtuigd dat wanneer ouders beter letten op hun kind en vooral nagaan wat hen in het dagelijks leven bezighoudt, dit ook hun gedrag op school zal beïnvloeden waardoor de school makkelijker kan helpen bij de vorming van het kind.(GFC)